Nasze Realizacje i Referencje

Symulacja medyczna jest metodą edukacyjną polegającą na stwarzaniu możliwości nauki przez doświadczenie w kontrolowanym środowisku. Dokonuje się tego przez odtworzenie konkretnych zachowań bądź warunków w okolicznościach nieuwzględniających udziału prawdziwych pacjentów. Nie trzeba tłumaczyć, jak poważnym problemem jest włączanie pacjentów w proces edukacyjny. Z jednej strony jest to niezbędne, z drugiej – zawsze trudne, a czasami niebezpieczne, zarówno dla pacjenta, jak i dla uczącego się, a także instytucji szkolącej. Nie jest nową koncepcją, by za pomocą symulowania przygotowywać szkolonych do interakcji z pacjentem. Tak powstały przed wieloma laty pierwsze medyczne symulatory porodowe ułatwiające położnym naukę przyjmowania porodu bez narażania na szwank dziecka i rodzącej. Dopiero po przeszkoleniu przyszłe położne praktykowały pod okiem doświadczonych nauczycielek podczas prawdziwych porodów. Nasza firma miała właśnie okazję uczestniczyć w procesie przygotowania od podstaw profesjonalnego centrum symulacji medycznej. Centrum powstało w Białymstoku w Wyższej Szkole Medycznej. Centrum symulacji medycznej jest bardzo zaawansowanym projektem technicznym na poziomie światowym. 

Projekt zasilania Pracowni Angiografii w Szpitalu Ogólnym  w Grajewie został zaprojektowany przez naszą firmę na zlecenie firmy STUDIO A. Projekt swym zakresem obejmował:

  • instalację rozdziału energii elektrycznej,
  • instalację oświetlenia podstawowego,
  • instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,
  • instalację gniazd wtykowych sieci separowanej,
  • instalację sieci strukturalnej,
  • ochronę przeciwporażeniową,
  • rozdzielnicę  zasilającą Angiograf,

Projekt instalacji elektrycznych  automatycznego systemu dozowania i dystrybucji leków ”UnitDoseOne” w USK – Białystok został wykonany na zlecenie firmy KARS w Białynstoku. Projekt swym zamiarem zakładał przystosowanie wszystkich instalacji elektrycznych do prawidłowej pracy automatu aptecznego. Innowacyjność  tego projektu polega na dwóch podstawowych założeniach. Po pierwsze cały proces jest zautomatyzowany i ingerencja człowieka polega tylko na dbanie o ciągły zapas leków w automacie. Zamówienia wykonywane są z poziomu każdego oddziału szpitalnego i przesyłane elektronicznie do systemu automatu aptecznego, który dozuje leki według zamówienia na poszczególne oddziały. Po drugie wyeliminuje to nieautoryzowane wydawanie leków. 

Projekty zlecane przez firmę GRAF, która obdarzyła nas dużym zaufaniem i profesjonalnym podejściem do tematu zawierają w sobie duży wachlarz usług. Począwszy od instalacji nisko-prądowej, jak strukturalna, alarmowa, domofonowa, do wysoko-prądowej. Dla tego jesteśmy stałym partnerem i współpracujemy już razem od 16 lat. Terminowość i rzetelność to nasze bardzo ważne atuty. 

RED-BUD firma zarządzająca nieruchomościami, która powierzyła nam prace projektowe dotyczące modernizacji instalacji zasilających głównych pionów lokatorskich wewnątrz bloków mieszkalnych. Zwiększająca się ilość urządzeń gospodarstwa domowego w naszych domach i roszące w związku z tym zapotrzebowanie na moc elektryczną powoduje, że konieczna staje się wymiana instalacji elektrycznej. Istniejąca instalacja nie przewidywała takich obciążeń i planowana była na okres 20 lat. Ciągły wzrost zapotrzebowania na moc wymusił na administratorach budynków na przystosowanie instalacji elektrycznej do aktualnych wymagań i przepisów. Nasza firma wykonała projekty na modernizację instalacji elektrycznej w takich budynkach administrowanych przez zarządcę Red-Bud w Białymstoku.