Zobacz nasze realizacje

Centrum Symulacji medycznej

OPIS

Symulacja medyczna jest metodą edukacyjną polegającą na stwarzaniu możliwości nauki przez doświadczenie w kontrolowanym środowisku. Dokonuje się tego przez odtworzenie konkretnych zachowań bądź warunków w okolicznościach nieuwzględniających udziału prawdziwych pacjentów. Nie trzeba tłumaczyć, jak poważnym problemem jest włączanie pacjentów w proces edukacyjny. Z jednej strony jest to niezbędne, z drugiej – zawsze trudne, a czasami niebezpieczne, zarówno dla pacjenta, jak i dla uczącego się, a także instytucji szkolącej. Nie jest nową koncepcją, by za pomocą symulowania przygotowywać szkolonych do interakcji z pacjentem. Tak powstały przed wieloma laty pierwsze medyczne symulatory porodowe ułatwiające położnym naukę przyjmowania porodu bez narażania na szwank dziecka i rodzącej. Dopiero po przeszkoleniu przyszłe położne praktykowały pod okiem doświadczonych nauczycielek podczas prawdziwych porodów. Nasza firma miała właśnie okazję uczestniczyć w procesie przygotowania od podstaw profesjonalnego centrum symulacji medycznej. Centrum powstało w Białymstoku w Wyższej Szkole Medycznej. Centrum symulacji medycznej jest bardzo zaawansowanym projektem technicznym na poziomie światowym. 

Hala Czarna Białostocka

OPIS