Instalacje elektryczne Białystok

O firmieSkontaktuj się z nami

Projektowanie i wykonawstwo

instalacji elektrycznych w Białymstoku

Głównym profilem firmy są  instalacje i projekty elektryczne. Posiadamy dobrze wykształconą kadrę w zakresie projektowania, jak i wykonawstwa. Wychodzimy naprzeciw wymaganiom inwestorom oraz bardzo szybko zmieniającym się warunkom technicznym w dziedzinie elektroenergetyki. Przez cały okres inwestycji uczestniczymy we wszystkich etapach procesu budowlanego, współpracując ze wszystkimi branżami koordynując prace tak, aby nie kolidowały ze sobą i nie powodowały przestoi. Profesjonalizm oraz pełna rzetelność to podstawowy filar naszej firmy. Oferujemy nasze usługi już od koncepcji instalacji elektrycznej po wykonawstwo na obiektach budowlanych. Ma to duże znaczenie ze względu na inne branże, aby nie dochodziło do konfliktu różnych instalacji. Wykonywanie instalacji elektrycznych w BiałymstokuCzytaj więcej

Nasza praca

Dotychczasowe realizacje

Symulacjia medyczna

  • Fantom pacjentem
  • Scenariusze zagrorzeń życia
  • Prawdziwy test dla studenta
  • Bezpośredni nadzór profesora
  • Niezawodna instalacja

Instalacja odgromowa

  • Uziom fundamentowy
  • Przewód odprowadzający
  • Połączenia ze zbrojeniem
  • Połączenia wyrównawcze
  • Złącze probiercze

Adres

ul. Witosa 21/18
15-660 Białystok

Telefon

+48 692 46 38 38

Email

elja.elektryk@gmail.com